Auteursrecht

Het auteursrecht op alle fotografische werken op deze website berusten bij de fotograaf die de beelden gemaakt heeft. Foto’s kunnen tegen vergoeding op verschillende manieren worden afgenomen.

Gekochte foto’s zijn altijd voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden gepubliceerd, worden doorgegeven aan anderen of worden doorverkocht. Op deze manier kunnen de fotografen hun werk blijven doen.

SportSnap.nl biedt een platform voor sportfotografen. De inhoud van de fotopagina’s valt onder verantwoordelijkheid van de fotografen die op deze site publiceren.

Heb je vragen, verzoeken of opmerkingen? Laat het ons weten. info@sportsnap.nl

Copyright

Copyright in all photographic works on this website rests with the photographer who took the images. Photos can be purchased in various ways for a fee.

Purchased photos are always for personal use and may not be published, passed on to others or resold. This way the photographers can continue to do their job.

SportSnap.nl offers a platform for sports photographers. The content of the photo pages is the responsibility of the photographers who publish on this site.

Do you have questions, requests or comments? Let us know. info@sportsnap.nl